Kennelijke fouten en vergissingen

Voor mogelijke fouten en vergissingen op onze website kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij kunnen deze door errata herstellen.

Begin- en eindpunt van de reis

Onze reizen beginnen en eindigen op Cork International Airport. U dient hier voor aanvang van de reis aanwezig te zijn. Voor eventuele vertragingen die er toe kunnen leiden dat u het afgesproken tijdstip van aanvang van de reis mist kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Overmacht

Het is helaas altijd mogelijk dat de reisorganisatie geconfronteerd wordt met stakingen, ziektes, werkonderbrekingen etc. waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Wij vragen in voorkomende gevallen uw begrip. De reisorganisatie verplicht zich in deze gevallen het ongemak dat dit met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken.

Reserveren en / of boeken

De reisorganisatie laat u binnen 5 werkdagen weten of de door u gekozen reis nog beschikbaar is. Definitieve reservering en boeking vindt plaats indien een aanbetaling van 30% van de reissom, exclusief eventuele vliegtarieven, op onze genoemde rekening is bijgeschreven.

Betalingen

Bij boeking van uw reis is er een aanbetaling van 30% van de totale reissom verschuldigd. Zodra dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven is uw boeking gehonoreerd. Het restant van de totale reissom dient minimaal 7 weken voor de vertrekdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij verzuim kan dit tot gevolg hebben dat de overeenkomst door ons wordt geannuleerd. Er zal dan geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.

Annuleringen door de reiziger

Eventuele annuleringen dienen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de overeenkomst vr de 7e dag voor vertrek wordt geannuleerd, is de reiziger de reeds gemaakte kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf de 7e dag voor vertrek tot aan de vertrekdatum kan er geen restitutie meer plaatsvinden.

Annulering door de reisorganisator

Voor onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers wat bij de betreffende reis is vermeld. Met minder deelnemers dan het aangegeven minimum behouden wij ons het recht voor om de reis te annuleren. Indien 7 weken voor de vertrekdatum het minimum aantal deelnemers niet is gehaald vindt er restitutie van de tot dan betaalde reissom plaats. U ontvangt hiervan bericht en u krijgt dan tevens de mogelijkheid om voor een andere datum in te schrijven.

Preferenties en essenties

Indien u speciale wensen (preferenties) heeft t.a.v. de reis dienen deze bij boeking kenbaar gemaakt te worden. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Is de wens zo belangrijk voor u (essentie) dat de reisovereenkomst alleen gesloten kan worden indien er aan uw wens tegemoet gekomen kan worden, dan zullen wij de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Hier kunnen echter wel extra kosten aan verbonden zijn.

Accomodatie

U verblijft in *** of ****hotels. De reiziger is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Bij ernstige misdragingen houdt de hotelier of de reisleider het recht voor om passende maatregelen te treffen om de veiligheid en het comfort van haar gasten te waarborgen. De daaruit eventueel voortvloeiende kosten worden geheel door de reiziger gedragen. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Hotel wijzigingen / Kamerverdeling

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat er een hotelwijzing plaatsvindt. De kamerverdeling in hotels gebeurt willekeurig door de verhuurder. De reisorganisator heeft hierop geen enkele invloed.

Minimum aantal deelnemers

Er geldt voor iedere reis een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt behaald kan de reis geannuleerd worden. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Activiteiten en excursies

Voor optimale deelname aan de activiteiten en excursies is een redelijke fysieke conditie nodig. Het is aan te raden stevig schoeisel en adequate kleding te dragen. Tijdens de activiteiten in de buitenlucht is het aan te raden om u te beschermen tegen eventuele insectenbeten en teken. Voor onstane schade of ongevallen, alsmede schade en/of gevolgschade door insectenbeten en/of teken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. De lokale activiteiten en excursies zijn onder voorbehoud van weersinvloeden.

Beperkingen van de reiziger

De reiziger moet de reisorganisatie bij boeking aangeven of er eventuele beperkingen van hem- of haarzelf of door hem of haar geboekte medereizigers zijn die van invloed zijn op het soepel verlopen van de reis of het participeren aan activiteiten en/of excursies. Indien dit niet of onvolledig wordt aangegeven kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien men niet volledig kan deelnemen. In dit geval vindt er geen restitutie plaats van de activiteiten- en/of excursiegelden.

Duurzaam toerisme / eco toerisme

Wij houden ons als reisaanbieder terdege rekening met de natuur en het milieu door geen afval achter te laten, beschermde gebieden te vermijden of zeer zorgvuldig te betreden. Wij vragen van u hetzelfde. Onze activiteiten zijn in samenwerking met CELT en Irish Seedsavers Association (zie links) en zijn gericht op het bewust maken en bevorderen van duurzaamheid.

Minibus

De ingehuurde minibus voldoet aan alle in Ierland geldende regelingen en bepalingen. Het is mogelijk dat het reiscomfort anders is dan u in Nederland gewend bent. Er is geen toilet aanwezig in de bus. Er zullen regelmatig pauzes gehouden worden om dit te ondervangen.

Tenaamstelling

De opgegeven naam bij boeking dient precies overeen te komen met de gegevens in uw paspoort, m.n. indien u wenst dat wij de vliegreis voor u regelen. Indien u dit verzuimt kan uw vliegticket door de luchtvaartmaatschappij worden geweigerd waardoor u uw vlucht en uw vakantie kunt missen. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Reisbescheiden

U onvangt ruim voor vertrek alle benodigde informatie betreffende uw reis, inclusief telefoonnummers voor de achterblijvers.

Reisdocumenten

U dient er zelf voor te zorgen dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van geldige reisdocumenten. Reizigers die een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten kunnen eventueel een visum nodig hebben. U dient hier zelf zorg voor te dragen.

Verzekeringen

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de door u gewenste verzekeringen die een eventuele dekking geven bij een onvoorziene gebeurtenis. Wij raden u ten sterkste aan een reisverzekering af te sluiten.

Reisduur

De reisduur is aangegeven in hele dagen. De begin- en einddag worden meegeteld, ongeacht de ophaal- en afzettijden. De reis begint en eindigt op Cork airport.

Reisprogramma

Het reisprogramma zoals aangegeven is correct op het moment van publicatie (December 20009). Het is echter mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden geplande excursies en/of activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Indien mogelijk zullen hiervoor in de plaats alternatieven worden verzorgd. Ook is het mogelijk dat door ons ingehuurde diensten door onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigen. Hiervoor aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Prijswijzigingen

Het is mogelijk dat gedurende de periode tussen de publicatie op de website (December 2009) en de aanvang van uw reis, er door onvoorziene omstandigheden prijswijzigingen optreden in de door ons gepubliceerde prijzen. Ook prijzen van ingehuurde diensten kunnen wijzigen, evenals eventuele belastingen, toegangsgelden e.d. Wij behouden ons het recht voor deze door te berekenen aan de reizigers en/of de prijs van de reis te veranderen.

Roken

In Ierland geldt een algemeen rookverbod in alle openbare ruimten dus ook in pubs, restaurants, hotels e.d. Ook een bus valt hieronder. Veelal zijn er echter voorzieningen getroffen om aan rokers tegemoet te komen. Indien u rookt is het aan te raden wat voorraad mee te nemen daar de belasting op tabak bijzonder hoog is.

Dieet

Indien u aan een dieet gebonden bent dient u dit bij boeking door te geven zodat wij de hotelhouder op de hoogte kunnen stellen. Er kan door ons voor de boeking niet gegarandeerd worden, dat uw dieet ten volle kan worden gehonoreerd. De meeste hotels zijn goed ingesteld op coeliaki daar dit in Ierland vrij algemeen is. Over de uitvoering en de kwaliteit van uw dieetmaaltijd kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Medicijnen

Indien u medicatie gebruikt is het raadzaam voor aanvang van de reis te controleren of u dit mag in- of uitvoeren. Het is raadzaam voldoende medicatie mee te nemen daar het niet altijd mogelijk is het ter plaatse te verkrijgen.

Water, electriciteit en wegennet

Het leidingwater in Ierland is zeer goed drinkbaar, doch kan afwijken van smaak zoals u in Nederland gewend bent. U kunt dit ondervangen door een flesje water mee te nemen naar uw kamer. Ook kan het een enkele keer voorkomen dat de electriciteits- of watervoorziening hapert. Hiervoor kunnen wij geen aanspakelijkheid aanvaarden.
De wegen zijn over het algemeen goed. Aangezien wij regelmatig op kleine en smalle wegen rijden kan het voorkomen dat het wegdek in mindere staat is, en er zgn. 'potholes' aanwezig zijn die het rijcomfort (tijdelijk) kunnen.verminderen.